Èske mwen gen yon atak kè?

Premyèman, paj sa a gen entansyon ede w kalkile ak kontwole batman kè w, pa fè dyagnostik oswa trete kriz medikal ki kapab menase lavi! Chèche swen medikal pwofesyonèl imedya si ou panse ou ka gen yon atak kè, oswa sentòm ou yo grav, tankou:

 • Ou gen pwoblèm pou respire
 • Kè ou ap bat trè vit (kous) ak yon ritm iregilye
 • Gen doulè nan pwatrin ou
 • Gen pèt sansasyon nan pwatrin ou, nan do, oswa nan bra ou

Sentòm atak kè ka gen ladan yo:

 • Doulè nan pwatrin (presyon, peze, sere oswa doulè)
 • Fatig
 • Souf kout
 • Brûleur
 • Endijesyon
 • Vètijman oswa vètij toudenkou
 • Swe frèt
 • Kè plen
 • Doulè oswa malèz nan zepòl, kou, bra, do, oswa machwè

Ki sa ki se yon atak kè?

Yon atak kè (enfaktis myokad) rive lè sikilasyon san nan kè a redwi oswa bloke anpil.

Kisa pou w fè si w wè yon moun ki ka fè yon atak kè?

Si w panse yon moun ka fè yon atak kè, premye rele 911 oswa nimewo ijans lokal ou a. Si moun nan san konesans, tcheke si gen yon batman. Administre CPR (reanimasyon kadyopulmonè) si moun nan pa respire oswa pa gen batman.

Yon fwa ankò sit sa a se sèlman pou kalkile batman kè. Si w gen yon kriz medikal, tanpri konsilte youn nan anpil sit entènèt jere pwofesyonèl medikal mwen yo konsènan atak kè ak reanimasyon kadyopulmonè.

Ki sa ki batman kè repoze?

Li se kantite fwa kè ou bat pa minit lè ou pa te angaje nan okenn aktivite pou kèk tan. Se pousantaj kè w lè w ap li, lè w chita sou kanape a ap gade televizyon, oswa lè w ap manje.

Batman kè repoze yo diferansye ak batman kè w pandan aktivite oswa fè egzèsis. Li enpòtan pou pa konfonn de mezi yo.

Kouman mwen ka mezire batman kè mwen? Èske gen yon fason pou tcheke batman mwen sou entènèt?

Nòmalman, ou ta dwe konte batman kè ou pou yon minit antye, oswa pou 30 segonn epi miltipliye pa 2, oswa 15 segonn epi miltipliye pa 4, elatriye. Kontè batman kè ou sou paj sa a ap fè kalkil yo pou ou epi ba ou. batman kè mwayèn ou nan jis kèk segonn.

Kouman mwen ka mezire batman kè mwen an repoze?

Mezire batman kè ou apre ou te inaktif pou yon kantite tan enpòtan. 15-30 minit ta dwe ase.

Kouman mwen ka jwenn batman mwen an?

Anpil kote alantou kò a kote sikilasyon san se palpab ka sèvi kòm kote yo tcheke batman ou. Pi souvan ou ka fasilman santi batman ou ak dwèt ou sou bò gwo pous nan ponyèt ou. Ou kapab tou mete 2 dwèt sou bò kou ou, akote traché ou.

Ki ranje nòmal pou batman kè repoze?

Se pa batman kè tout moun menm. Batman kè yo varye de moun a moun. Swiv pwòp batman kè ou ka ba ou bonjan enfòmasyon sou sante kè ou, e menm pi enpòtan, chanjman nan sante kè ou.

Ki sa ki konsidere kòm yon batman kè ki an sante oswa malsen gen ladan plizyè faktè, pi miyò, si ou se gason oswa fi, ak laj ou. Visualizer nan paj sa a ap pèmèt ou chwazi sèks ou ak laj ou pou montre ou spectre de batman kè pou ou.

Isit la se yon pi konplè nan faktè ki ka afekte batman kè ou:

 • Laj ak batman ou ak batman kè ou ka chanje, ki gen ladan regilarite batman ou ka chanje.
 • Sèks jeneralman gason gen yon batman kè pi wo pase fanm.
 • Istwa familyal Gen kèk kondisyon medikal yo eritye jenetikman
 • Nivo aktivite batman kè ou ogmante ak aktivite, kidonk li pral monte si pa egzanp ou te jis monte eskalye.
 • Nivo Fòm jeneralman pi bon an ou ye, pi ba batman kè w ap repoze.
 • Tanperati anbyen tan cho ak tanperati mande pou kè ou ponpe pi vit.
 • Medikaman medikaman yo ka afekte batman kè w ap poze. Beta blockers pou egzanp ka diminye batman kè ou repoze, ak kèk medikaman tiwoyid ka ogmante li.
 • Sibstans alkòl, kafe ak te (kafeyin), ak fimen kapab tout afekte batman kè ou.
 • Pozisyon kò pa egzanp, kit ou chita oswa kouche.
 • Eta emosyonèl batman ou ka akselere lè ou santi ou estrès oswa trè eksite.
 • Lè lajounen batman kè ou gen tandans pi ba nan mitan lannwit.

Èske gen yon batman kè nòmal repoze?

Batman kè repoze "nòmal" pou granmoun se ant 60 ak 100 bat pou chak minit (BPM).

Anjeneral pale, pi ba batman kè ou repoze, se pi efikas kè ou ap travay epi li se yon endikatè nan kondisyon fizik ou.

Yon kourè long distans, pou egzanp, ta ka gen yon batman kè repoze alantou 40 bat pou chak minit.

Èske batman kè mwen di yon bagay sou tansyon mwen an?

Yon batman kè repoze "nòmal" se pa yon endikasyon de "nòmal" san presyon. Tansyon ou bezwen mezire separeman ak dirèkteman.

Jwenn swen medikal pwofesyonèl imedya si:

 • ou gen pwoblèm pou respire
 • kè w ap bat trè vit (kous) ak yon ritm iregilye
 • gen doulè nan pwatrin ou

Limit responsabilite nou medikal

Sit sa a gen entansyon ede moun an mwayèn ki gen yon enterè aksidantèl nan batman kè yo. Li pa fèt kòm yon zouti dyagnostik medikal. Li se pa yon pwodwi medikal pwofesyonèl ki revize kanmarad. Li pa fèt pou ranplase doktè medikal oswa konsiltasyon ak pwofesyonèl sètifye. Si w gen pwoblèm medikal, yon kriz medikal, ou santi w malad, si w gen nenpòt lòt pwoblèm medikal, tanpri konsilte yon pwofesyonèl ki gen lisans.